Vad är självledarskap?

självledarskap

Vad är självledarskap? Enligt tidningen Chef, är självledarskap något som myntades mest under 1980-talet. Egentligen menar man att var och en ska kunna leda sig själv. Man ska inte vara beroende av en enda ledare för att få arbetet gjort. Om man leder en grupp, så blir gruppen mest produktiv om alla som arbetar med de olika sakerna, själva ser till så att arbetet blir gjort.

Vi tar ett exempel så det blir lite mer klart vad som menas här.

Säg att ni är en grupp som åker ut i skogen. Det är kallt, alla är hungriga och fryser, och ni ska så fort som möjligt både bli varma och mätta. Hur fungerar det?

Om det inte finns någon ledare, kanske alla i gruppen går ut i skogen. Någon letar efter bär. de andra letar efter svamp. Någon vill fiska och letar efter en sjö att fiska vid. Någon annan vill jaga och ska skjuta en älg. Ytterligare andra fryser så mycket att de bara vill bli varma och vill tända eld på något för att så snabbt som möjligt bli varma igen.

Om ingen leder gruppen blir allt kaos, ingen kan äta, ingen blir varm etc.

Den auktoritära ledarstilen

Om vi istället säger att vi har någon som är villig att leda hela gruppen så att alla blir mätta och ingen behöver frysa, kanske en auktoritär ledare säger till gruppen att dela in sig i olika grupper. Den ena gruppen ger sig iväg och jagar älg. En annan plockar svamp, en tredje röjer i skogen och ser till att göra upp eld. Ytterligare en annan grupp hämtar vatten. Alla ska vara färdiga när klockan är tre, säger vi. Alla kommer tillbaka och frågar ledaren om varje litet steg som de ska ta. Ingen vågar göra något som inte ledaren har bestämt. De kommer till ledaren hela tiden för att fråga om de kan använda en viss kniv. De frågar om hur de ska göra upp eld,. de frågar hur de ska jaga älgen osv.

Den demokratiska ledarstilen

Om vi säger att gruppen skulle ledas på ett demokratiskt sätt, kanske den här gruppen skulle ha ett möte först. Alla i gruppen skulle få komma med förslag på vad som vore bäst att göra; ska man göra upp en eld? Ska man jaga en älg? Kan man hitta bör? Vem ska göra vad? När alla förslag ligger framme i gruppen, så bestämmer man sig för de olika sakerna genom att rösta om det. Majoriteten vinner och ledaren bestämmer hur alla ska arbeta utifrån vad man har kommit överens om.

Den delegerande ledarstilen

Om vi säger att en ledare för gruppen skulle själv bestämma hur alla borde arbeta. Hen frågar alla vad de vill göra och ber dem göra som de själva föreslår att de vill göra. Alla får göra som de vill, och efter eget huvud. De frågar ledaren hur de ska göra först när de inte själva kommer fram till någon lösning.

Självledarskap

Skulle man i stället ha ett självledarskap, kanske alla i gruppen själva ta på sig olika uppgifter. De kanske skulle bestämma vilken tid de ska ses igen, de kanske skulle bestämma en tid när alla träffas igen, och kanske vägleda dem som inte vet vad de ska göra.